1920 թ․ նոյեմբերի 30-ին Ադրբեջանի հեղկոմի որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղը, Զանգեզուրը եւ Նախիջեւանը Հայաստանի անբաժանելի մասն են


30-11-1920   | Ադրբեջան  |  Իրադարձություններ

1920 թվականի նոյեմբերի 30-ին Ադրբեջանի հեղկոմը որոշում է ընդունել այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղը, Զանգեզուրը եւ Նախիջեւանը Հայաստանի անբաժանելի մասն են: Լուրեր Հայաստանից եւ Սփյուռքից