1903թ. օգոստոսի 3 - Կ.Պոլսում ծնվել է ֆրանսահայ գրող Շահան Շահնուրը

1903թ. օգոստոսի 3 - Կ.Պոլսում ծնվել է ֆրանսահայ գրող Շահան Շահնուրը

  • -- ::   |   |  

1903թ. օգոստոսի 3 - Կ.Պոլսում ծնվել

է ֆրանսահայ գրող Շահան Շահնուրը (Շահնուր Քերեսթեճյան): (Վախճ. 1974 թ.):