1855թ. հուլիսի 10 - Փարիզում, Ստեփան Ոսկանյանի խմբագրությամբ լույս է տեսել «Արեւելք» կիսամսյա հանդեսը


1855թ. հուլիսի 10 - Փարիզում, Ստեփան Ոսկանյանի խմբագրությամբ լույս է տեսել «Արեւելք» կիսամսյա հանդեսը

  • -- ::   |   |  


1855թ. հուլիսի 10 - Փարիզում, Ստեփան Ոսկանյանի

խմբագրությամբ լույս է տեսել «Արեւելք» կիսամսյա հանդեսը (դադարել է 1856 թ.):