Լեհաստանի Դուբրովիցա բնակավայրում հիմնվել է հայկական գաղթավայր

Լեհաստանի Դուբրովիցա բնակավայրում հիմնվել է հայկական գաղթավայր

  • -- ::   |   |  

1615 թվականի մարտի 20-ին Լեհաստանի Սիգիզմունդ Երրորդ թագավորի արձակած հրովարտակով

հայերին թույլատրվել է հաստատվել եւ գործունեություն ծավալել Դուբրովիցա բնակավայրում: Հայկական այս գաղթավայրը հիմնահատակ ավերվել է 1672 թ. թուրքերի հարձակման ժամանակ: