Սկսվել է Դրոյի 45-օրյա ղարաբաղյան ռազմարշավը


Սկսվել է Դրոյի 45-օրյա ղարաբաղյան ռազմարշավը

  • -- ::   |   |  


1920 թ. ապրիլի 13-ին  Հայկական

զորամասով մտնելով Ղարաբաղ` Դրոն իր ձեռքն է վերցրել իշխանությունը: