-Երկու տարի Հայաստանը ասպատակելուց հետո Լենկ-Թեմուրը վերադարձել է Սամարղանդ