Օսմանյան կայսրությունում հրատարակվել է Թանզիմաթը

  • -- ::   | Armenia  |  

Օսմանյան կայսրությունում հրատարակվել է Թանզիմաթը, որով

փորձ էր կատարվում երկրում պետական բարեփոխումներ կատարել, սակայն այն կարճ կյանք ունեցավ:

  -