Դեկտեմբերի 6-ին վախճանվել է հայդուկ Մորուք Կարոն

  • -- ::   | Armenia  |  

1949 թվականի դեկտեմբերի 6-ին Համադանում (Իրան) վախճանվել

է նվիրյալ հայդուկ, բազում ինքնապաշտպանական կռիվների (Սասուն, Տարոն) մասնակից Մորուք Կարոն (Ավոյան Կարապետ):
 

  -