Դեկտեմբերի 1-ին շուրջ 12 հազար հայ կաթոլիկներ արտաքսվել են Կ.Պոլսից

  • -- ::   |   |  

1827 թվականի դեկտեմբերի 1-ին սուլթան Մահմուդ II-ը շուրջ 12 հազար հայ կաթոլիկներ

է արտաքսել Կ.Պոլսից (արտաքսվածներից 4 հազարը ցրտից մահացել են ճանապարհին, իսկ մնացածները անցել են Փոքր Ասիայի գավառները, ուր հասել են 1828 թ. փետրվարին):
 

  -