In 1812, June 12 Armenian first literary-public organization was established in K. Polis

1812թ. հունիսի 12 - Կ.Պոլսում հիմնադրվել է առաջին հայ գրական-հասարակական կազմակերպությունը

  • -- ::   |   |  

1812թ. հունիսի 12 - Կ.Պոլսում

հիմնադրվել է առաջին հայ գրական-հասարակական կազմակերպությունը` «Արշարունեաց ընկերութիւն»-ը:

  -