In 1995, June 12 educational system of three degree had been passed into Armenian Universities


1995թ. հունիսի 12 - ՀՀ բուհերում մտցվել է եռաստիճան ուսուցման համակարգ

  • -- ::   | Armenia  |  

1995թ. հունիսի 12 - ՀՀ բուհերում մտցվել

է եռաստիճան ուսուցման համակարգ (բակալավրիատ` 4 տարի, մագիստրատուրա` 2 տարի եւ ասպիրանտուրա` 3 տարի):

  -