1878թ. մայիսի 28 - Զմյուռնիայում վախճանվել է հրապարակախոս, հասարակական գործիչ Ղուկաս Պալթազարյանը` Իզմիրի «Արշալույս Արարատյան» պարբերականի խմբագիրը

  • -- ::   |   |  

1878թ. մայիսի 28 - Զմյուռնիայում վախճանվել է հրապարակախոս, հասարակական

գործիչ Ղուկաս Պալթազարյանը` Իզմիրի «Արշալույս Արարատյան» պարբերականի խմբագիրը (38 տարի հրատարակել է թերթը): (Ծնվ. 1810 թ.):
  -