Վախճանվել է ԱՄՆ-ում Հայաստանի առաջին Հանրապետության դեսպան Արմեն Գարոն

  • -- ::   |   |  

1923 թվականի մարտի 27-ին Ժնեւում վախճանվել է հայ

ազգային-ազատագրական շարժման գործիչ, ԱՄՆ-ում Հայաստանի առաջին Հանրապետության դեսպան Արմեն Գարոն (Գարեգին Փաստրմաճյան): (Ծնվ. 1873 թ.):

  -