Ծնվել է գրող եւ խմբագիր Թեոդիկը

  • -- ::   |   |  

1873 թ. մարտի 5-ին Պոլսում ծնվել է հայ մշակույթի նվիրյալ, գրող, խմբագիր Թեոդիկը (Լաբճինճյան Թեոդոս): Մի

կերպ փախչելով Դեր Զորի անապատից՝ մինչև Առաջին համաշխարհային պատերազմի վերջն ապրել է ուրիշի անվան տակ, ապա վերադարձել ծննդավայր: Նշանավոր են Թեոդիկի
«Հուշարձան ապրիլի 24-ին» գիրքը և հետագայում Փարիզում ավարտած «Ամենույն տարեցույցը» տարեգիրքը: (Վախճ. 1928 թ.):

  -