Ծնվել է հայագետ Ղուկաս Ինճիճյանը

  • -- ::   |   |  

1758 թվականի մարտի 21-ին ծնվել

է հայագետ, աշխարհագրագետ Ղուկաս Ինճիճյանը: (Վախճ. 1833 թ.):
  -