Լուրեր Հայաստանից եւ Սփյուռքից, News from Armenia and Diaspora, Новости Армении и Диаспоры - Նոյյան Տապան
Գիրքերու Աշխարհի մէջ նոր Գիրքերու Տողանցքը ...
  • Նոր գրքեր
  • 2021-11-15 17:08:27

Անցնող Սեպտեմբեր-Հոկտեմբեր ամիսներուն լոյս ընծայուած գիրքերու շնորհահանդէսները կը հաստատէին առկայութիւնը սփիւռքահայ աննահանջ գրականութեան:      Ուրախութիւն էր բոլորիս համար բանաստեղծ, ճարտարագէտ Թադէոս Եսայեանի հրատարակուած բանաստեղծութիւններու՝ «Պարզ ու Տաքուկ Բառերով» հատորին շնորհահանդէս-գինեձօնը